Ålder, kön och skuld.

Fördomar och sanningar.

Unga pekas ofta ut som en riskgrupp i skuldfrågan, av myndigheter och i media. Men enligt data från Klarna är det lika mycket en fråga om kön som det är om ålder. I en djupdykning i Klarnas data visar vi här hur betalningsmönstren ser ut, fördelat på ålder och kön.

Ålder.

Unga pekas ofta ut som en riskgrupp i skuldfrågan, och det är också en grupp vi är särskilt måna om. Det är rimligt att förutsätta att erfarenheten av avgifter, räntor och konsekvenser av obetalda köp är lägre bland dem än bland andra åldersgrupper. 

Men ibland beskrivs unga lite orättvist som oförmögna att hantera pengar. Faktum är att nivåerna för påminnelseavgifter är desamma för unga vuxna (18-25) som för Klarnas breda kundbas. Möjligen för att de är särskilt bra på att använda de olika digitala verktyg som Klarna erbjuder för att få koll och överblick över den egna ekonomin.

Kön.

Debatten i Sverige handlar ofta om att säkerställa att unga inte hamnar i skuld. Faktum är dock att de mest markanta skillnaderna vi ser i betalningsmönster bland Klarnas kunder är inte mellan olika åldersgrupper, utan mellan könen. Män är sämre på att betala sina fakturor i tid, i alla åldrar, men unga män sticker ut som en särskild riskgrupp.

Andelen Klarna-fakturor som gick till inkasso 2020 (medelvärde för året)

ÅlderKvinnorMänTotal
18-250,8%1,7%1,1%
26-350,6%1,2%0,8%
36-450,6%1%0,7%
46-550,7%1%0,8%
56-650,5%0,8%0,6%
65+0,4%0,5%0,5%
Total0,6%1,1%0.74%