Källor och annat intressant.

Om man vill läsa vidare.

Här har vi samlat källor och rapporter som vi använt för att granska den svenska kreditmarknaden. Här finns också underlagen vi använt för uträkningar och estimeringar. Du hittar allt under respektive kapitelnamn.

Wikipink startsida.

  • Ett genomsnittligt Klarna-köp ligger på 813 SEK. Det är framräknat genom att inkludera Klarna-fakturor och delbetalning. Klarnas direktbetalningstransaktioner är inte inkluderade.
  • Ett genomsnittligt blancolån ligger på 110 000 SEK. Källa: Finansinspektionens rapport ‘Svenska Konsumtionslån 2020’
  • En genomsnittlig skuld hos Kronofogden ligger på 217 000 SEK. Källa: Kronofogdemyndighetens statistik Skuldsatta privatpersoner 2018-2020).
  • SIFOs Anseendeindex 2021. Källa: SIFO

Mer transparens. Tack.

  • En genomsnittlig skuld hos Kronofogden ligger på 217 000 SEK. Källa: Kronofogdemyndighetens statistik Skuldsatta privatpersoner 2018-2020)
  • En påminnelseavgift om 500 kronor läggs på om du inte betalar din trängselavgift i tid. Källa: Transportstyrelsen
  • En påminnelseavgift om 450 kronor läggs på om du inte betalar din studielånåterbetalning i tid. Källa: CSN

Klarnas statistik.

Siffrorna i tabellen baseras på antalet betalningsförelägganden 2020 i relation till antalet uppskattade transaktioner 2020. Transaktionsberäkningar finns nedan. Eftersom ett betalningsföreläggande kan härstamma från ett köp som legat hos inkasso i flera år, ska siffrorna inte utläsas som hur många av köpen 2020 som också gick till Kronofogden. Siffrorna ger dock en indikation på hur stor sannolikhet det är att ett köp hos en aktör leder till ett betalningsföreläggande

Qliro

Rapporterade 7 124 000 pay-after delivery transaktioner under 2020 i Norden (källa). Sverige representerade 84% av transaktionsvolymen. Vi har gjort antagandet att detta också var fallet för hela 2020 och att snittordervärdet (AOV) är samma över hela Norden.

Detta ger 7 124 000 * 84% = ca. 6 miljoner transaktioner.

Svea

Uppskattning baserat på BHG Groups omsättning i Sverige 2020 (5,2 miljarder SEK, källa), ett antagande att de representerade 50% av Sveas transaktionsvolym 2020, och en 72% kreditandel av volymen (inkl. faktura). Snittordervärde (AOV) uppskattas till 2 500 SEK, något lägre än BHG:s AOV (3 018) givet att andra handlare bedöms ha ett lägre värde än BHG.

Detta ger 5,2 / 0,5 * 72% / 2 500 = ca. 3 miljoner transaktioner.

Resurs Bank

Rapporterade 55 miljarder SEK i affärsvolym i Norden 2020 (källa), Sveriges andel av utlåningen var 49%. Inlåning i SEK (11,5 miljarder) dras av från detta. Snittordervärde uppskatttas till 2 000 SEK.

Detta ger (55 * 49% – 11,5) / 2 000 = ca. 7.8 miljoner transaktioner.

Collector

Rapporterade 10,7 miljarder SEK i transaktionsvolym i Norden 2020 (Payments, källa). Sverige representerade 51% av låneboken, vi har gjort antagandet att  denna andel också gäller för transaktionsvolym. AOV rapporteras som SEK 1 200.

Detta ger 10,7 * 51% / 1 200 = ca. 4.5 miljoner transaktioner.

Klarna
De transaktioner vi räknat med för Klarna är de under 2020 som har medfört att konsumenten får en skuld till Klarna. Vi räknar därmed inte med direktbetalningar eller betalningar som är gjorda med kort från andra banker i någon form. Om kunden har använt Klarnakortet med funktionen faktura, månadsfaktura eller delbetalning så räknas de transaktionerna med.

Andelen betalningsförelägganden 2020 i relation till antalet transaktioner 2020

BolagAndelI relation till Klarna
Svea Ekonomi1,10%28x
Collector0,87%22x
Qliro0,48%12x
Resurs Bank0,20%5x
Klarna0,04%1x

Antal betalningsförelägganden och summan av förelägganden är framräknad genom att Klarna efterfrågat och tillhandahållits följande information från Kronofogdemyndigheten:

1. antal betalningsföreläggande och belopp baserat på vem som var fordringsägare vid tillfället då ansökan om betalningsföreläggande skickades in under 2020.

2. antal betalningsföreläggande och belopp under 2020 baserat på vem som var den ursprungliga fordringsägaren (dvs. där fordran vid något tillfälle tidigare har sålts till en ny fordringsägare).

Siffrorna som anges i tabellerna utgör en sammanslagning av de av Kronofogdemyndigheten tillhandahållna uppgifterna enligt (1) och (2).

Antalet betalningsförelägganden för Svea Ekonomi AB avser de för hela verksamheten, ej enbart de som relaterar till transaktioner inom e-handeln. 

Antal betalningsförelägganden, 2020.

FordringsägareAntal
1Trafikförsäkringsföreningen64,431
2Telia Sverige AB59,971
3Telenor Sverige AB50,200
4Arvato Finance AB48,678
5Tele2 Sverige AB40,462
6Collector Bank AB38,491
7 Klarna36,055
8Svea Ekonomi AB34,031
9Qliro AB28,912
10Ifa Finance dac22,461

Summa av betalningsförelägganden, 2020.

FordringsägareTotal summa* (mSEK)
1Collector Bank AB1,058.9
2Axactor Sweden AB1,001.0
3Axactor Invest 1 S. .R.L891.1
4Santander Consumer Bank AS Norge, Sverige Filial784.5
5Marginalen Bank Bankaktiebolag676.3
6Bank Norwegian AS666.7
7Resurs Bank AB585.2
8Entercard Group AB538.7
9Svea Ekonomi AB525.8
10Trafikförsäkringsföreningen512.1

Vad är konsumtionslån?

Siffrorna i tabellen “Fördelning olika konsumtionslån”. Källa: Finansinspektionens rapport ‘Svenska Konsumtionslån 2020’.

Begreppsförklaringarna till blancolån, objektslån, konto- och kortkredit och faktura är tagna från Finansinspektionens rapport ‘Svenska Konsumtionslån 2020’.

Fördelning olika konsumtionslån

Produkt enligt FI:s definitionVolym i miljoner kronorAndelErbjuder Klarna produkten?
Blancolån2 30052%Nej
Objektslån1 10025%Nej
Konto – och kortkredit60014%Nej
Faktura4009%Ja
Total4 400

Vi granskar och kartlägger branschen.

Klarnas Q1-siffror för andelen påminnelseavgifter och inkassoärenden är beräknade enligt nedan. Vi ser fram emot att våra konkurrenter ska göra motsvarande beräkningar.

  • Tidsperiod: 1 Januari 2021 – 31 Mars 2021.
  • Påminnelseavgifter: Andelen fakturor som skickades till konsumenten mellan den 1 januari och 31 mars 2021, och fick påminnelseavgift. 
  • Inkassoärenden: Andelen fakturor som skickades till konsumenten mellan den 1 januari och 31 mars 2021, och gick till inkasso.