Mer transparens. Tack.

På Klarna föredrar vi handling framför ord. När vi säger att vi vill öka transparensen så menar vi det. Nu gör vi vår statistik publik, för att göra det svårare för andra aktörer att slingra sig. Vi hoppas på en sund tävling branschkollegor emellan. I det här avsnittet förklarar vi vad respektive mätpunkt signalerar och hur man bör tolka dem.

Påminnelseavgifter – intäkter Klarna inte vill ha.

Påminnelseavgifter går under benämningen “negativa intäkter” på Klarna. Det är intäkter vi inte vill ha eftersom vi vet att de skapar irritation och skadar relationen med våra kunder. Därför jobbar vi hårt för att hela tiden göra det svårare att glömma en faktura.

Att betala först efter att man fått sin vara har många fördelar, det är som en gratis försäkring för konsumenten. Baksidan är dock att om konsumenten glömmer bort fakturan och inte betalar i tid läggs det på en påminnelseavgift. Den avgiften finns till för att konsumenter ska vara noggranna med att betala sina räkningar i tid. Hos Klarna, din telefonoperatör, din tv-leverantör, din elleverantör och de flesta andra privata kreditgivare är påminnelseavgiften 60 kronor. Det kan jämföras med en del aktörer inom den offentliga sektorn, exempelvis CSN som tar ut 450 kronor eller Transportstyrelsen som tar 500 kronor om man är sen med studielånåterbetalningen respektive betalningen för trängselskatt.

-50%

Konsumenter som har Klarnas app får hälften så liten andel påminnelseavgifter som icke-appanvändarna, eftersom man i appen får hjälp att komma ihåg kommande förfallodatum. Ladda ner den idag!

En analys av de påminnelseavgifter Klarna skickade under 2020 visar att andelen minskade med nästan en femtedel (18%) från året innan. Bland kvinnor var minskningen störst (20%) medan minskningen bland män var lägre (14%). Minskningen bland unga vuxna, 18-25 år, var högre än snittet för alla Klarnas kunder (20%). Analysen visar även att bland de som aktivt använder Klarnas app så får hälften så stor andel en påminnelseavgift, jämfört med konsumenter som inte använder Klarnas app.

Inkassoärenden – glömska eller betalningsförmåga?

De flesta som får en påminnelseavgift har missat eller glömt att betala sin faktura, men tack vare att fler och fler använder Klarna-appen som hjälper konsumenter att hålla koll på sina köp och betalningar går färre och färre fakturor till inkasso. Att en faktura går till inkasso kan dock vara en signal om att kunden har svårigheter att betala. 

Vi har valt att arbeta tillsammans med inkassobyråer som så långt det är möjligt försöker hitta lösningar tillsammans med den kund som inte har betalat i tid. Majoriteten av Klarnas inkassoärenden löses utan att rättsliga åtgärder behöver vidtas, tack vare inkassobyråernas arbete med påminnelser och betalningsplaner.

0,04%

Av Klarnas köp gick till Kronofogden 2020. Det jämför vi gärna med våra konkurrenter.

Kronofogden – varje betalningsföreläggande är ett misslyckande.

Att vara sen med en betalning kan hända vem som helst, och anledningarna kan vara olika. Men att ett ärende hamnar hos Kronofogden signalerar dock att kunden har svårt att betala tillbaka den utestående summan. Därför är vi väldigt måna om att inte godkänna köp där det finns indikation på att personen inte har råd med det, och under 2020 misslyckades vi vid 0,04% av köpen. Det leder förstås till frustration bland många konsumenter, under 2020 var det tredje vanligaste klagomålet till Klarnas kundtjänst att konsumenten nekats köpa på kredit.

Personer som hamnar i skuldsanering eller utmätning har sällan skulder till endast en kreditgivare, utan ofta några mindre lån samt ett eller flera större som tillsammans skapar en ohållbar situation. Eftersom en majoritet av Sveriges vuxna befolkning använder Klarna så är sannolikheten tyvärr stor att de personer som når Kronofogden på grund av ett övermäktigt blancolån också har en skuld till Klarna. För att sätta saker i perspektiv så är snittköpet med Klarna 813 kr, medan snittskulden till Kronofogden 2020 uppgick till 217 000 kronor.

Att Klarna sällan är den enda kreditgivaren förändrar dock inte vårt ansvar gentemot den enskilda individen. Varje gång ett Klarna-köp inte kan återbetalas och till slut når Kronofogden så är det ett misslyckande för oss. Framför allt eftersom vi riskerar att ha blivit en pusselbit i en besvärlig livssituation (som ofta innefattar förändrad inkomst, skilsmässa eller problem som exempelvis spelmissbruk), men också ur ett rent affärsmässigt perspektiv eftersom vi förlorar pengar på köp som inte betalas tillbaka.