Vad är konsumtionslån?

Vi reder ut begreppen.

Enligt Finansinspektionen utgör konsumtionslånen 20 procent av hushållens lån, men mer än hälften av de totala lånebetalningarna. Detta på grund av högre räntor och amorteringstakt än de för bolån. Men vad är egentligen ett konsumtionslån? Det är dags att reda ut begreppen. E-handeln och fakturabetalningar pekas nämligen ut som en bidragande orsak till varför konsumtionslånen ökat så kraftigt. Samtidigt visar data från Finansinspektionen att fakturabetalningar utgör endast nio procent av konsumtionslånevolymen, medan så kallade blancolån (“pengar in på kontot”) utgör mer än hälften.

Faktura – ett uppskattat och tryggt betalsätt.

Svenska konsumenter är vana vid att betala med faktura. Telefonräkningen, hantverkaren, tv-abonnemanget och postorderköpen för att nämna några, har alltid betalats med faktura. På senare år har fakturaköpen ökat och det beror på flera saker. En av dem är att fler gör sina inköp online istället för i butik, och faktura är svenskarnas favoritsätt att betala online. När vi i studier frågat om drivkrafter bakom valet av faktura så är det vanligaste svaret tryggheten i att få hem varan innan man betalar, för att slippa ligga ute med pengar. 

En annan orsak till att fakturaköpen tycks öka så kraftigt är att stora handlare som tidigare skötte fakturahanteringen själva idag överlåtit den till företag som står under Finansinspektionens tillsyn, som exempelvis Klarna, vilket innebär att fakturaköp som tidigare inte syntes i statistiken numera gör det. Trots ökningen av fakturaköp som dessa förändringar bidragit till så står fakturaköp för endast nio procent av de totala konsumtionslånen i Sverige när Finansinspektionen i sin rapport (Svenska konsumtionslån 2020) ställer fakturaköp i relation till övriga kategorier. Den totala volymen drivs upp av blancolån och objektslån.

Fördelning olika konsumtionslån

Produkt enligt FI:s definitionVolym i miljoner kronorAndelErbjuder Klarna produkten?
Blancolån2 30052%Nej
Objektslån1 10025%Nej
Konto – och kortkredit60014%Nej
Faktura4009%Ja
Total4 400

Vad är det vi pratar om? 

För att bidra till en mer informerad debatt och även en mer öppen kreditmarknad försöker vi här förklara vad alla de olika begrepp som slängs runt faktiskt betyder. 

Blancolån.

Ett blancolån är ett räntebärande lån utan säkerhet som ger konsumenten ett belopp på kontot. Enligt Finansinspektionen är det genomsnittliga blancolånet drygt 110 000 kr, och vart femte blancolån är större än 200 000 kr. Många blancolån som ställs ut används för att betala av andra lån med en längre amorteringstid som totalt sett gör det dyrare för konsumenten. Blancolån medför risker som andra konsumtionslån inte har, bland annat att det är svårt för långivaren att veta vad pengarna ska användas till. Exempelvis vittnar många spelberoende om hur tillgången till blancolån bidragit till en negativ spiral.

Objektslån.

Ett objektslån liknar på flera sätt blancolån men har en underliggande säkerhet, som ofta är en bil. Konsumenter kan använda både objektsfinansiering och blancolån för att köpa större kapitalvaror.

Konto- och kortkredit.

En kortkredit är ett förutbestämt utrymme som låntagaren kan använda genom ett kreditkort. En kontokredit fungerar på liknande sätt men där är kreditutrymmet kopplat till ett konto, till exempel hos en bank eller butik.

Faktura.

Finansinspektionen delar i sin rapport Svenska Konsumtionslån 2020 upp fakturaköp i följande tre typer:

1. Den första kredittypen är ett renodlat fakturaköp utan möjlighet/rättighet, för låntagaren, att omvandla krediten till en delbetalning. Om kunden missar att göra en inbetalning på förfallodatumet kan dröjsmålsränta eller påminnelseavgift läggas på det ursprungliga beloppet. Cirka 1 600 krediter, eller en halv procent av fakturaköpen, hade detta upplägg.

2. Den andra kredittypen är ett fakturaköp som kan omvandlas till en delbetalning efter att fakturan ställts ut. Detta är den vanligaste formen av fakturaköp och utgör knappt 60 procent av stickprovet.

3. Resterande 40 procent utgörs av den tredje kredittypen, vilket är ett på förhand avtalat fakturaköp där kunden kan välja att månadsvis delbetala valfritt belopp. Vanligtvis amorteras dessa krediter med minst en 1/24-del av den utnyttjade krediten.