Vi kartlägger marknaden.

Jämför siffrorna i branschen.

Praxis i finansbranschen och bland bankerna är att försöka dölja så mycket som möjligt. Det är en av de sakerna som är fel på den svenska kreditmarknaden. Och det är verkligen inte bra för konsumenterna. Vi är övertygade om att för att stoppa den negativa trenden med ökad skuldsättning så måste alla aktörer öka transparensen så att vi tillsammans kan få en överblick över problemet och därefter agera. Det är att sätta konsumenterna först. 

Vi välkomnar konkurrenternas transparens.

Tyvärr utgår debatten om de ökande konsumtionslånen i dag från två missvisande premisser, 1) skuldsättningen i Sverige ökar och 2) det beror på ökad e-handel. 

Det stämmer att svenskarnas samlade skulder hos Kronofogden är större än någonsin i absoluta tal. Antalet ärenden har dock minskat 2010-2020, vilket innebär att svenskarnas skulder helt enkelt är färre men värre. 

Lyssnar man på en del myndighetsrepresentanter är det lätt att tro att e-handeln ligger bakom detta. Det stämmer att människor gör allt större del av sina köp online och att det mest populära betalsättet är faktura. Men är det ett problem? Nej.

Som marknadsledare inom just e-handel vill vi nu granska och kartlägga den del av kreditmarknaden som vi verkar i, med syftet att belysa eventuella problem och lösa dem. Något som inom e-handeln pekas ut som problematiskt är påminnelseavgifter på glömda fakturor och samt att den skulle generera många inkassoärenden. 

Mot bakgrund av det så publicerar vi Q1-siffrorna för andelen fakturaköp som fick påminnelseavgift eller gick till inkasso, och vi kommer fortsätta göra det för årets resterande kvartal. Vi hoppas att fler bolag som verkar inom e-handeln vill göra detsamma. 

Andelen påminnelseavgifter och inkassoärenden på fakturaköp, Q1 2021

BolagPåminnelseavgifterInkassoärenden
Collector
Svea
Resurs Bank
Qliro
Avarda
Klarna4.99%0.56%

Beräkningar finns i kapitlet Källor och annat intressant